UDGIVER

Poul Vestervig Poulsen

Har tidligere udgivet fagbladene: Byggenyt, Teknisk Nyt, VVS Nyt, Trænyt, Elektroniknyt, Produktionsnyt, og Nyhedsinformation for social og sundhedssektor, Byggefakta og forbrugerbladet IdeNyt m.fl. samt en række håndbøger. Endvidere etableret virksomheden Seminarer i amter og kommuner.