Rig kommune svigter ældre plejekrævende borgere

oldhome.jpg

Den nordsjællandske kommune, Gribskov, ligger helt i bund, når det gælder service overfor den ældre befolkning.

Med en betaling på 27.198 kr. pr. plejekrævende borger placerer Gribskov kommune sig helt i bunden af landets 98 kommuner. I København bruger man 65.078 kr. pr. borger, og gennemsnittet for hele landet ligger på 41.315 kroner.
Samtidig har byrådet med borgmester, Anders Gerner Frost i spidsen, opsagt alle aftaler med  plejefirmaet Attendo, hvor sygeplejen allerede er i kommunens eget regi, og endnu ikke fungerer, men er yderst mangelfuldt med mange klager fra borgere.
Når også den almindelige hjemmepleje, som rengøring, vask, kontrolbesøg m.v. til næste år flytter fra Attendo til kommunalt regi, bliver det spændende at se, hvor meget byrådet så vil bruge på ældreplejen.
For med den service komunen i dag byder de ældre på alle området er så mangelfuld, at den rige kommune burde skamme sig. Det bliver spændende af følge hvordan den forholdsvis nye borgmester A. G. Frost’ byrådsgruppe Nyt Gribskov vil tackle ældresektoren.

scroll to top